Wat bij gelijke stand? (gelijk aantal stemmen voor de laatste zetel)

Als meerdere kandidaten recht hebben op de laatste vrije OR-zetel, is de verkiezing onbeslist en bieden wij de mogelijkheid om gebruik te maken van onze ’tombola’ om een keuze te maken.

Bij gebruikmaking van de ’tombola’, beslist het lot welke kandidaat uiteindelijk in de OR zitting neemt. Alleen als gebruik wordt gemaakt van onze tombola, kunnen wij garant staan voor de objectiviteit van deze einduitslag welke wordt verwerkt in het officiële Proces Verbaal van de verkiezing.

In alle overige situaties vermelden wij de niet besliste uitslag in de vorm van ‘oranje balken’ in het proces verbaal.

Scroll naar boven