Wie mag er in de OR (kandidaatstelling)

Wie zich verkiesbaar kan stellen, is vastgelegd in het eigen OR-reglement. Doorgaans dienen medewerkers minimaal 3 maanden in dienst zijn, voorafgaand aan de verkiezing, om zich kandidaat te mogen stellen. Het is aan de OR zelf om hierover in het OR-reglement afspraken te maken.

De termijn dat flexwerkers (o.a. uitzendkrachten) worden gezien als ‘in de onderneming werkzame personen’ bedraagt normaal gesproken 18 maanden.

Scroll naar boven