Kandidaatstelling

Niet alle medewerkers beheersen de (Nederlandse) taal, wat nu?

Ons verkiezingenplatform is ingericht op meertalige verkiezingen (en kandidaatstellingen). Hierbij zijn er twee opties: De talen worden onder elkaar getoond in de e-mailuitnodging en op het stembiljet Op het niveau van van de medewerker wordt bepaald in welke taal de emailuitnodiging wordt verzonden en in welke taal het kandidaatstellingsformulier / stembiljet is opgesteld. Kijk voor […]

Niet alle medewerkers beheersen de (Nederlandse) taal, wat nu? Lees verder »

Wat is een ‘Whitelisten’

Bij kandidaatstellingen of verkiezingen worden veel e-mailuitnodigingen verzonden naar eenzelfde mailserver (…@uwbedrijf.com). Bij grote aantallen e-mails afkomstig van eenzelfde verzender, bestaat het risico dat deze mailberichten als SPAM worden gekwalificeerd en dus uit veiligheidsoverweging worden tegengehouden. Om deze reden adviseren wij ons verzendende e-mailserver door de ICT-afdeling te laten ‘whitelisten’. Hierbij wordt onze mailserver vooraf

Wat is een ‘Whitelisten’ Lees verder »

Wat is een ‘bounce’?

Indien een e-mailuitnodiging niet kan worden afgeleverd, ontvangen wij vaak een zogenaamde bounce. De verzonden e-mail wordt dus als ‘niet af te leveren’ gemeld. OnlineORverkiezingen rapporteert standaard deze bounces, zodat de mogelijkheid bestaat dit te corrigeren. Vaak betreft het echter (een) medewerker(s) die inmiddels de onderneming heeft verlaten. Ook komt het regelmatig voor dat een

Wat is een ‘bounce’? Lees verder »

Een medewerker geeft aan geen e-mailuitnodiging te hebben ontvangen

Het verzenden van e-mailuitnodigingen is helaas geen garantie voor een goede verwerking op de ontvangende mailserver. Welke stappen kunnen worden ondernomen: Staan we goed op de whitelist van de mailserver? Meer info Check in eerste instantie of de mail in de SPAM-box terecht is gekomen. Is de betreffende medewerker opgenomen in het totaaloverzicht van kiesgerechtigden

Een medewerker geeft aan geen e-mailuitnodiging te hebben ontvangen Lees verder »

Mag de directie ook stemmen of zich kandidaatstellen?

Alle ‘in de onderneming werkzame personen’ mogen zich kandidaatstellen en kiezen mits zij voldoende lang in de onderneming werkzaam zijn (per 1-1-2022: 3 maanden). In de praktijk is doorgaans uitsluitend de hoogst (eind verantwoordelijke) algemeen directeur (de CEO) niet verkiesbaar en niet kiesgerechtigd. Overige directieleden doorgaans dus wel.  Lees ook: OnlineORverkiezingen.nl | directieleden in de OR?

Mag de directie ook stemmen of zich kandidaatstellen? Lees verder »

Scroll naar boven