WOR

Mag een OR na de zittingstermijn blijven zitten? (verkiezing uitstellen)

Nee, dat mag formeel niet. Een Ondernemingsraad wordt democratisch gekozen en moet dus tijdig herkozen worden. Aan het einde van de zittingsduur vervallen formeel alle rechten en bevoegdheden van de OR. Bij uitzonderlijke situaties mag de OR de lopende zittingstermijn verlengen, dit kan echter uitsluitend met instemming van: de bestuurder (schriftelijk), de betrokken vakbonden (schriftelijk),

Mag een OR na de zittingstermijn blijven zitten? (verkiezing uitstellen) Lees verder »

Hoeveel leden telt een OR?

Het aantal leden in een ondernemingsraad (OR) hangt af van de grootte van de organisatie. Onderstaand overzicht is een richtlijn. De OR mag ook zelf bepalen hoeveel leden het heeft. Dit moet dan wel in het OR-reglement omschreven staan.     Aantal leden ondernemingsraad (OR) Het aantal werknemers bepaalt hoeveel leden een ondernemingsraad (OR) telt.

Hoeveel leden telt een OR? Lees verder »

Mag de directie ook stemmen of zich kandidaatstellen?

Alle ‘in de onderneming werkzame personen’ mogen zich kandidaatstellen en kiezen mits zij voldoende lang in de onderneming werkzaam zijn (per 1-1-2022: 3 maanden). In de praktijk is doorgaans uitsluitend de hoogst (eind verantwoordelijke) algemeen directeur (de CEO) niet verkiesbaar en niet kiesgerechtigd. Overige directieleden doorgaans dus wel.  Lees ook: OnlineORverkiezingen.nl | directieleden in de OR?

Mag de directie ook stemmen of zich kandidaatstellen? Lees verder »

Scroll naar boven