VERZAMELWET SZW

Aankomende veranderingen bij OR-verkiezingen (WOR per 1-1-2022).

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is per 1 januari 2022 gewijzigd. Deze wijzigingen dienen ervoor gaan zorgen dat werknemers met korte- en/of flex-contracten eerder medezeggenschapsrechten krijgen.

De wetswijziging heeft invloed op de organisatie van OR-verkiezingen. Onderstaand in tabelvorm de voorgenomen wijzigingen.

In het OR reglement mag afgeweken worden van genoemde termijnen in de wet op ondernemingsraden. (WOR art. 6, lid 4 en 5).

De veranderingen bij OR-verkiezingen WOR 'OUD' (1-1-2020) WOR 'NIEUW; per 1-1-2022
Actief kiesrecht (mag zich kandidaatstellen voor de OR) 12 maanden 3 maanden
Passief kiesrecht (mag stemmen op kandidaten) 6 maanden 3 maanden
Termijn dat flexwerkers (o.a. uitzendkrachten) worden gezien als 'in de onderneming werkzame personen'. 24 maanden 18 maanden

To Do... wat zijn de (mogelijke) gevolgen?

Termijnen in het OR reglement aanpassen voor kandidaatstelling en stemmen

a. Check de medewerkerslijst van in de onderneming werkzame personen (verkiesbare- en kiesgerechtigde medewerkers)
b. Bespreek of uitzendkrachten ook kiesrechten dienen te krijgen.

Lijst met verkiesbare & kiesgerechtigde medewerkers

Per 1 januari 2022 kan voor zowel kandidaatstelling als OR-verkiezingen één en dezelfde lijst met medewerkers worden aangehouden. In beide gevallen 3 maanden in dienst op het moment van de geplande OR-verkiezing (datum aanvang verkiezing).

Check op aantal 'in de onderneming werkzame personen'

Doordat uitzendkrachten eerder meetellen als 'in de onderneming werkzame personen', is het aantal medewerkers in de onderneming nu formeel mogelijk groter dan voorheen. Dit kan gevolgen hebben voor:
    • het (totaal) aantal OR-leden
    • de zetelverdeling (bij kiesgroepen)
    • instellingsgrens voor een OR (een OR is verplicht voor ondernemingen met 50 of meer werkzame personen)

Vragen…….neem dan contact met ons op en we helpen u op weg.

Scroll naar boven