Directie in de OR?

Mag een directielid zich verkiesbaar stellen / stemmen?

De hoogst leidinggevende in de organisatie die aangemerkt wordt als bestuurder kan geen gebruik maken van het actief of passief kiesrecht.  

In de beginjaren van Ondernemingsraden (1950 – 1978) was de directeur standaard lid van de ondernemingsraad. Pas per 4 oktober 1978 trad een nieuwe WOR in werking waarbij de directeur niet langer onderdeel uitmaakt van de OR. De OR wordt een zuivere personeelsvertegenwoordiging bestaande uit de in de onderneming werkzame personen.

Dat ‘de directeur’ geen onderdeel van de OR mag uitmaken, betekent niet dat directieleden per definitie niet verkiesbaar of kiesgerechtigd zijn. De persoon die in de beginjaren als ‘de directeur’ zitting nam in de Ondernemingsraad is heden ten dagen ‘de Bestuurder’ zoals omschreven in de WOR. Deze persoon is niet verkiesbaar (actief kiesrecht) en niet kiesgerechtigd (passief kiesrecht). De WOR omschrijft de bestuurder als ‘hij die alleen dan wel tezamen met anderen in een onderneming rechtstreeks de hoogste zeggenschap uitoefent bij de leiding van de arbeid’.

In de praktijk is doorgaans uitsluitend de hoogst (eind verantwoordelijke) algemeen directeur (de CEO) niet verkiesbaar en niet kiesgerechtigd. Overige directieleden doorgaans dus wel. De vraag of een directielid in de OR ‘handig’ dan wel wenselijk is, dat is een andere onderwerp…

Scroll naar boven