Onze werkwijze

Stapsgewijs naar een nieuwe OR

Persoonlijk begeleid met korte & heldere communicatielijnen

Met OnlineORverkiezingen.nl staat u er nooit alleen voor! Persoonlijk contact en persoonlijke begeleiding in het gehele traject naar een nieuwe OR. Gedurende het gehele traject werkt u in principe met één contactpersoon / aanspreekpunt. Om miscommunicatie te voorkomen werken wij ook graag met één contactpersoon bij u als opdrachtgever.

Onze werkwijze in 3 overzichtelijke fases:

Zowel bij kandidaatstelling als verkiezing wordt de benodigde informatie aangeleverd in een beveiligd aanleverportaal. Stap voor stap leiden wij u vervolgens door het proces van informatie-aanlevering.

Fase I: Informatie aanleveren

Kiesgroepen

Geef aan welke kiesgroepen er zijn (incl. aantal beschikbare zetels per kiesgroep).

Kandidaten

Kandidaatstelling: geef aan hoeveel OR-zetels beschikbaar zijn. Bij verkiezingen: geef namen van kandidaten door (eventueel met motivatieteksten en foto's).

Kiesgerechtigden

Geef verkiesbare of kiesgerechtigde medewerkers door (aanleveren in Excel-sheet).

Fase II: Inrichten & testen

Afstemmen teksten

Wij maken een voorzet qua teksten in de e-mailuitnodiging en het stembiljet. Geef eventuele wijzigingen aan ons door.

TEST

Om fouten uit te sluiten, wordt iedere kandidaatstelling/verkiezing standaard VOLLEDIG doorlopen als TEST (met testpanel van opdrachtgever).

100% Akkoord?

Alles volledig naar wens ingeregeld? Geef dan akkoord voor lancering van de definitieve kandidaatstelling / OR-verkiezing.

Fase III: Definitieve lancering

Lancering

De definitieve verkiezing start. E-mailuitnodigingen worden verzonden bij opening van de stembus.

Opkomstmeter volgen

Volg live de aanmeldingen / opkomst via onze 'live-omgeving'. Kies voor de optie 'reminders' om de opkomst verder te verhogen.

De uitslag

Bij sluiting van de stembus is de voorlopige uitslag direct zichtbaar in de live-omgeving. De officiele uitslag volgt als 'proces verbaal' (PDF).

Vragen of opmerkingen? Wij horen het graag!

Scroll naar boven