Privacy
 

Privacy-statement

Stapsgewijs naar een nieuwe Ondernemingsraad

Privacy statement

De bescherming van uw persoonsgegevens is van belang! OnlineORverkiezingen.nl respecteert uw persoonlijke levenssfeer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel via deze website aan ons verschaft of die reeds in ons bezit is, vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG wordt behandeld. U kunt deze website anoniem raadplegen.

Indien u via deze site een (online)dienst afneemt, vragen wij naar uw (bedrijfs)naam, telefoonnummer en (e-mail)adres. Deze gegevens gebruiken wij om die dienst te verlenen en te administreren, en voorts om u van tijd tot tijd te informeren over onze dienstverlening. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. Daarnaast kunnen wij u vragen om gegevens m.b.t. uw werk, functie, leeftijd en interesses. Deze gegevens gebruiken wij om u nog beter van dienst te kunnen zijn.