Privacy
 

Privacy-statement

Stapsgewijs naar een nieuwe Ondernemingsraad

Privacy statement

De bescherming van uw persoonsgegevens vinden wij zeer belangrijk. OnlineORverkiezingen.nl respecteert uw persoonlijke levenssfeer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel via deze website aan ons verschaft of die reeds in ons bezit is, vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG wordt behandeld. U kunt deze website anoniem raadplegen.

 

Indien u via OnlineORverkiezingen.nl onze (online)dienst afneemt, vragen wij naar uw (bedrijfs)naam, telefoonnummer, (e-mail)adres en verkiezingen-gerelateerde data. Deze gegevens gebruiken wij om verkiezingen te faciliteren en te administreren. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.