WOR

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR)

De 1e Wet op de Ondernemingsraden (WOR) dateert alweer uit 1950 en was een initiatief van Willem Drees. Deze wet had als doel de medezeggenschap voor ambtenaren en medewerkers in grote ondernemingen te regelen. Door de jaren heen is de WOR veelvuldig aangepast. Zo maakte tot 1976 de Bestuurder onderdeel uit van de OR en is sinds 1998 een OR verplicht vanaf 50 medewerkers.

De WOR is in het verleden regelmatig aangepast. Grote wijziging en 1971 en 1979 en diverse relatief kleine wijzigingen tussen 1995 en 2019. Maar de WOR blijft in beweging: per 1 januari 2022 wordt de WOR opnieuw aangepast om ervoor zorgen dat ook werknemers met korte of tijdelijke dienstverbanden aanspraak kunnen maken op medezeggenschapsrechten. De ondernemingsraad (OR) moet immers een goede afspiegeling zijn van de in de onderneming werkzame personen. Lees wat de gevolgen van deze wetswijziging zijn bij OR-verkiezingen.

 

Onderstaand geven wij je een aantal relevante links voor meer info over de WOR:

Vind de actueel geldende WOR op wetten.overheid.nl

Let op: deze link verwijst naar de WOR geldend tot 31-12-2021

SER (Sociaal Economische Raad) over de WOR

Wanneer moet een bedrijf een ondernemingsraad (or) of personeelsvertegenwoordiging instellen?

SER over het oprichten van een OR

Je bent ondernemer of medewerker in een organisatie met vijftig of meer medewerkers en wil graag een ondernemingsraad oprichten. Hoe krijg je dat van de grond?

Scroll naar boven